Wsparcie techniczne

Dołączenie do grona klientów Layher wiąże się z nabyciem praw do korzystania i transferu olbrzymiego know-how koncernu, którego sloganem i strategią jest „więcej możliwości – ten system rusztowań”. Serwis, doradztwo i pomoc biura obsługi technicznej przy planowaniu i realizacji Państwa projektów jest naszą wspólną wizytówką i drogą do odniesienia rynkowego sukcesu.

Nasz serwis posprzedażowy obejmuje:

  1. Wykonywanie dokumentacji technicznych rusztowań w zakresie: projektów technicznych obejmujących obliczenia statyczne wraz ze schematami poszczególnych etapów montażu rusztowań oraz planami zabudowy rusztowań przy uwzględnieniu czynników optymalizujących koszty – również pod kątem harmonogramów wykonywania robót.
  2. Opiekę oraz doradztwo wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie, przy wszystkich tych sprawach, z którymi inwestycja w rusztowania Was skonfrontowała. A więc: zarówno pomoc w montażach zarusztowań na samym początku Waszej działalności w branży, jak i doradztwo biznesowe odnośnie standardów i zasad prowadzenia firmy rusztowaniowej.
  3. Szkolenia w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej i projektowej zarusztowań w oparciu o zapisy certyfikatów.
  4. Pomoc przy realizacji projektów – serwis biura technicznego obejmujący wykonanie projektów, wykonanie obliczeń statycznych, planów, koncepcji i harmonogramów zabudowy wraz z ogólnymi i szczegółowymi schematami montażu/demontażu rusztowań, gospodarkę logistyczną zasobami rusztowaniowym.
  5. Szkolenia i instruktaże  z obsługi narzędzi do projektowania: programy Layplan i inne.
  6. Prowadzenie szkoleń instruktażowych dla grup montażowych i nadzoru zarówno w Polsce, jak i w Niemczech oraz Europie.
  7. Pomoc formalno- prawną, analizę biznes-planów przy prowadzeniu własnej firmy w branży rusztowaniowej.
  8. Organizację szkoleń dla montażystów we współpracy z firmą szkoleniową.