Schodnie

bei Verwendung Freigabe von Neste Oil einholen

KOMUNIKACJA

I – System rusztowań Layher Blitz.

W przypadku komunikacji na rusztowaniach mamy do dyspozycji następujące możliwości:

  • położone wewnątrz ram pomostu z drabinkami (Rys.1,2)
  • dobudowanie schodów podestowych, dopuszczalne obciążenie 2,0 kN/m2
  • położone na zewnątrz drabiny rusztowaniowe (tylko do 5 m wysokości i tylko wtedy, gdy nie jest możliwe umiejscowienie wewnętrznej komunikacji).

Z wyjątkiem zewnętrznych drabinek, wszelkie warianty są dozwolone. Przede wszystkim przy wysokich rusztowaniach i gdy wielu robotników pracuje na rusztowaniu, wariant ze schodami podestowymi jest najbardziej ekonomicznym.
Przy wysokim „natężeniu ruchu” na rusztowaniu powinny zostać ustawione wieże ze schodami przeciwbieżnymi. Dzięki temu możliwa jest niezakłócona praca na rusztowaniu.

Dzięki nowemu rozwiązaniu problemu Layher tworzy możliwości dostępu do nowych dziedzin zastosowania: schody podestowe pozwalają nie tylko na szybkie i bezpieczne wchodzenie, bezproblemowe wnoszenie materiałów, niezakłóconą pracę na wszystkich poziomach rusztowania podczas korzystania ze schodów. Przy ich użyciu zmontują Państwo wieże schodowe (komunikacyjne) służące szybkiemu połączeniu kilku poziomów placu budowy.

a) Więcej bezpieczeństwa, wygody i szybkości w komunikacji pionowej oferują schody podestowe z aluminium (Rys.3,6). Korzystne jest to także dla transportu materiałów – bez zakłócania frontu robót. Schody podestowe są w standardowej wersji (do 24 m) ujęte w dopuszczeniu, tzn. przy obciążeniu 2 kN/m2 nie są konieczne żadne dalsze obliczenia. Maksymalna wysokość wybudowy: 40 m zgodnie z zasadami statyki. Do zamocowania schodów podestowych służy U-rygiel początkowy.

b) Za pomocą schodów modułowych (Rys.7) buduje się dostosowane do systemu, wygodne klatki schodowe. Poprzez prosty montaż wtykowy poszczególnych elementów schodów możliwe jest dostosowanie do każdego wymiaru. Każdy stopień ma wys. 20 m, element dolny niweluje nierówności terenu za pomocą podstawki śrubowej (regulowanej). Dzięki modułowemu montażowi możliwe jest wszechstronne zastosowanie. Zajmuje niewiele miejsca podczas transportu i magazynowania.
Różnice wysokości od 0,6 m do 1,6 m mogą być wyrównane. Obciążenie dopuszczalne wynosi 3,0 kN/m2. Schody wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo. Łączenie elementów jest wykonane za pomocą bolca Ø 12 x 55 mm i zatyczki zabezpieczającej 2,8 mm.

c) Podwyższonym wymaganiom przepisów budowlanych odpowiada wieża schodowa 500 Layher (Rys.8), która znajduje zastosowanie w miejscach publicznych: przejścia nad ulicami podczas prowadzonych robót, schody w budynkach użyteczności publicznej na okres robót budowlanych, schodowe wieże ewakuacyjne. Zaprojektowano je na obciążenie 5 kN/m2. Jako schodowa wieża ewakuacyjna można przyporządkować jednemu metrowi szerokości biegu schodów 150 osób, tzn. schody o szerokości 2,07 m są wystarczające dla budynku mieszczącego 300 osób.

II – System rusztowań Layher Allround.

Wieże schodowe Allround są kolejną formą komunikacji wykorzystywanych w rusztowaniach. Są one ekonomicznym udogodnieniem w przeciwieństwie do położonych wewnątrz rusztowań przejść z drabinkami. Dla wybudowania wież schodowych do wysokości 50 m potrzebne są obliczenia statyczne. Dla większych wysokości są możliwe badania statyczne.

a) Wieża schodowa, w wersji standardowej spełnia wymogi przepisów „Schody w robotach budowanych”, pasuje do wielu miejsc przeznaczonych na schody w domach jedno- i wielorodzinnych. Jest też kompatybilna z rusztowaniami roboczymi Allround. Dzięki zastosowaniu elementów seryjnych potrzeba niewiele elementów uzupełniających. Powierzchnia podstawowa bez konsoli wynosi 1,57 x 1,40 m. Możliwe odstępy: 2,5 lub 2,75 lub 3,00 m. Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m2.

b)  Pewne, bez wysiłku wchodzenie po schodach – także z transportem materiału – bez szkody dla powierzchni roboczej. Stosując schody podestowe (Rys.10) można zbudować w prosty sposób 4 – słupową wieżę schodową, która może być zarówno dołączona do rusztowania, jak i wybudowana osobno – z zakotwieniem do budynku. Możliwe jest ustawienie schodów współbieżnie i przeciwbieżnie. W tym modelu nie ma żadnych przeszkód w prowadzeniu robót na rusztowaniu. Dopuszczalne obciążenie wynosi 2,0 kN/m2. Wewnętrzna poręcz schodów jest wymagana przy schodach przeciwbieżnych, a w przypadku schodów współbieżnych zwiększa bezpieczeństwo.

c) Przy użyciu schodów modułowych (Rys.11) buduje się komunikację pionową, kompatybilną z systemem. Poprzez proste składanie poszczególnych elementów schodów można uzyskać każdy wymiar pośredni. Stopnie schodów wznoszą się co 20 cm, element podstawowy można dopasować do podłoża dzięki śrubom umożliwiającym regulację. Zajmują niewiele miejsca w transporcie i składowaniu. Różnica wysokości wynosi od 0,6 m do 1,4 m, natomiast dopuszczalne obciążenie to 3,0 kN/m2. Wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo. Elementy łączy się ze sobą za pomocą bolca Ø 12 x 55 mm oraz zatyczki zabezpieczającej 2,8 mm.

Do budowy schodów zewnętrznych niezbędne są drabiny rusztowaniowe, osłona boczna uchylna oraz słupek poręczy 1,7 m, zagięty (służy do montowania trzyczęściowej osłony bocznej przy otworze włazowym). Drabiny rusztowaniowe Layher, ustawione pojedynczo lub jedna nad drugą do dopuszczalnej wysokości, spełniają wymogi BGV C22. Poprzeczki muszą być fachowo podparte i zabezpieczone zatyczką sprężystą, która służy do zabezpieczenia styku przedłużonych drabin rusztowaniowych stalowych/aluminiowych.

d) Wieże schodowe wolno stojące mogą być stosowane w wielu dziedzinach poza rusztowaniami, np. powszechnym zastosowaniu oraz jako ewakuacyjna wieża schodowa. Belka policzkowa schodów 200, 10 stopni (wysokość piętra 2,0 m) (Rys.12) oraz aluminiowe schody podestowe T4 są nie tylko szybszymi i wygodniejszymi schodami, umożliwiającymi bezproblemowy transport materiałów na wysokość oraz niezakłóconą pracę na wszystkich poziomach rusztowania podczas wchodzenia, ale można również przy ich użyciu zmontować bardzo łatwo wieże schodowe w różnych szerokościach i o różnej nośności do szybkiego połączenia kilku poziomów na placu budowy. Dopuszczalne obciążenie belki policzkowej schodów 200, 10 stopni wynosi 2,0 kN/m2 przy szerokości biegu schodów 1,09 m.

W przypadku wieży schodowej 200, 12-stojakowej (Rys.13), schody składa się z pojedynczych belek policzkowych schodów 200, 10 stopni oraz stopni wykonanych z seryjnych pomostów. Dzięki temu mniejsze są ciężary wzgl. objętości poszczególnych elementów, udział poszczególnych elementów seryjnych większy, a koszty dodatkowe niższe. Ponadto możliwe są różne warianty szerokości schodów. Do zabezpieczenia pomostów ułożonych na belce policzkowej przed podniesieniem i wypadnięciem służy klamra zabezpieczająca pomost.

Oddzielne belki policzkowe i pomosty stalowe umożliwiają montaż schodów o różnej szerokości (1,09 m, 1,57 m, 2,07 m). Dzięki temu mniejsze są ciężary wzgl. objętości poszczególnych elementów, możliwy staje się udział elementów seryjnych Layher Allround, a koszty dodatkowe niższe. Wymagania krajowych przepisów spełnia wieża schodowa 500 Layher (Rys.14) do użytku publicznego, np.: przejścia uliczne podczas robót budowlanych, schody w budynkach użyteczności publicznej na okres budowy, ewakuacyjne wieże schodowe (komunikacyjne). Dopuszczalne obciążenie belek policzkowych schodów 500 wynosi 5,0 kN/m2 przy szerokości biegu schodów 2,07 m.

Wysokości wychodzące poza moduł 2,0 wzgl. 1,5 m wyrównuje się stosując belki policzkowe o 5 stopniach (wys. 1,0 m). Wieża schodowa (komunikacyjna) 750 (Rys.15) zgodnie z zarządzeniem dotyczącym miejsc zgromadzeń: przepisy te przewidują zmniejszone stopnie schodów do 166 mm, szersze wejście 315 mm i obciążenie do 7,5 kN/m2. Ta wieża schodowa Layher spełnia wszystkie wymagania. Dopuszczalne obciążenie belek policzkowych schodów 750 wynosi 7,5 kN/m2 przy szerokości biegu schodów 2,07 m. W ewakuacyjnej wieży schodowej (komunikacyjnej) można przyporządkować jednemu metrowi biegu schodów 150 osób; tzn. schody o szerokości 2,07 m są wystarczające dla budynku na 300 osób.

zdjęcia