Polityka Prywatności serwisu www.layher.pl

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z Serwisu działającego pod adresem layher.pl (dalej: Serwis) jest spółka pod firmą Layher sp. z o. o. z siedzibą w Siestrzeni przy ul. Żelechowskej 2A, kod pocztowy 96-321 Siestrzeń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000183016, posiadającą numer REGON: 931185846 i numer NIP: 894-23-92-435 (dalej jako: Spółka), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
 • zarejestrowanych klientów Serwisu (dalej jako: Klienci),
 • osób zainteresowanych zatrudnieniem w Spółce lub kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.) korzystających z formularza kontaktowego, który jest dostępny na stronach Serwisu,
 • innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu.
 1. Dane osobowe, które zarejestrowany Klient powierza Spółce, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego, w tym w szczególności dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne są niezbędne w celu wysłania wiadomości oraz identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą.
 3. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących zarejestrowanymi Klientami przetwarzane są przez Spółkę w celu:
 • dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz użytkowników,
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu ze Spółką. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, osoba korzystająca z Serwisu traci możliwość korzystania z nich.
 2. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.
 4. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby korzystającej z Serwisu i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.
 5. Podjęte przez Spółkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 

Cookies

 1. Spółka Layher sp. z o. o. informuje, że podczas korzystania z Serwisu zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka pod firmą Layher sp. z o. o. z siedzibą w Siestrzeni przy ul. Żelechowskej 2A, kod pocztowy 96-321 Siestrzeń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000183016, posiadająca numer REGON: 931185846 i numer NIP: 894-23-92-435.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Layher sp. z o.o informuje, że Serwis wykorzystuje usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika. Informacje na temat użytkowania zawarte w tym pliku cookie (w tym adres IP użytkownika) zostaną przesłane do firmy Google i będą przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 3. Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu użytkowania Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów aktywności użytkowników w obrębie Serwisu na potrzeby operatora Serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z aktywnością użytkowników w Serwisie. Google może udostępnić te informacje osobom trzecim, np. w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub przetworzenia tych informacji dla Google.
 4. Serwis www.layher.pl posiada podpięte kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google.
 5. Google nie będzie pozwiązywać adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia poprzez Google Analytics oraz wyłączyć obsługę plików cookie poprzez określenie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.
 6. Layher sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Prezes Zarządu