• XXIX Konferencja – 25-27.01.2016
  • XXIX Konferencja – 25-27.01.2016
30.11.2015
XXIX Konferencja – 25-27.01.2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, która odbędzie się w dniach 25-27 stycznia 2016 roku, tradycyjnie w Hotelu Hyrny w Zakopanem.

Firmę Layher będzie reprezentował podczas konferencji dr inż. Helmut Kreller – wieloletni praktyk posiadający bogate doświadczenie z zakresu konstrukcji, budowy i eksploatacji rusztowań.

Konferencja od 1987 r.  organizowana jest corocznie a od XXIX jej posiedzenia w 2016 r. stałym organizatorem będzie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Z  konferencją współpracują czołowe polskie uczelnie, Polska Akademia Nauk, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz firmy przemysłowe.

Konferencje PRMR z pewnością są okazją do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie maszyn roboczych,  a  od tego roku będą także w szerokorozumianym obszarze bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań i konstrukcji tymczasowych. Wydarzenie stwarza nie tylko możliwość poznania aktualnych trendów, technologii, nowych narzędzi,  wyników badań ale stanowi również okazję do wymiany poglądów i nawiązania kontaktów w dotychczasowych obszarach. Wśród prelegentów znajdą się zarówno profesorowie i wykładowcy akademiccy, jak również praktycy z przemysłu, z kraju i zagranicy.

Program Konferencji obejmie referaty, warsztaty tematyczne oraz sesję posterową.

Szczegóły udziału, opłaty oraz terminy dostępne są w załączonym II Komunikacie oraz na stronie www.prmr.pl.

Rejestracja uczestników oraz zgłaszanie referatów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.prmr.pl/prmr-2016.

W imieniu Przewodniczących Komitetu Organizacyjnego dr hab. Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS i Komitetu Naukowego prof. dr hab.. inż. Jana Szlagowskiego serdecznie zachęcam do udziału w Konferencji

 

Marek Gajewski

Z-ca Przewodniczącego  Komitetu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa  i Górnictwa Skalnego

 

Drugi komunikat informujący o zbliżającej się konferencji: otwórz w nowym oknie – plik pdf.

powrót do archiwum
powrót do archiwum