11.09.2015
Powstaje innowacyjna pochylnia. Czy przełamanie bariery?

Za wysokie krawężniki, progi przy budynkach oraz podjazdy nie dostosowane do wózków osób niepełnosprawnych – to bariery, z którymi nadal muszą zmagać się osoby niepełnosprawne. Mimo iż wiele się zmieniło, to niektóre miejsca nadal są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Problem dostrzegli inżynierowie i obecnie trwają prace nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania, które pomoże niepełnosprawnym pokonać bariery.

– Przełamywanie barier w każdej postaci jest niezwykle potrzebne, szczególnie, że w tej chwili jest to wymóg prawny. Polska ratyfikowała konwencję ONZ dotyczącą praw osób niepełnosprawnych. Wszelkie przepisy prawa budowlanego przy powstawaniu nowych obiektów nakazują zastosowanie pełnej dostępności wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnością. Dotyczy to szczególnie obiektów użyteczności publicznej – mówi Krzysztof Koman, prezes fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.

Niestety nie w każdym miejscu tern da się przystosować do osób z niepełnosprawnością, np. ograniczona przestrzeń czasem nie pozwala na wybudowanie podjazdu. Efekt? Wykluczenie osób poruszających się na wózku, które nie mogą się wydostać z budynku, wjechać do niego, czy swobodnie poruszać się w wybranym kierunku. Niebawem może się to zmienić. Zakład Mostów oraz Zespół ds. dróg dla pieszych z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów rozpoczął z firmą Layher prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania zwiększającego dostępność obiektów budowlanych dla osób z niepełnosprawnościami.

– Wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów próbujemy wprowadzić do Polski rozwiązanie, które jest stosowane na szeroką skalę w krajach Europy zachodniej np. Niemcy, Belgia, Holandia, Francja. Rozwiązanie, które proponujemy polega na zastosowaniu elementów rusztowań do wykonania pochylni dla niepełnosprawnych – wyjaśnia Grzegorz Dziewulski, Prezes Layher.

Wedle opracowania Głównego Urzędu Statystycznego Stan zdrowia ludności Polski, wydanego w 2011 r., odsetek osób niepełnosprawnych wynosi ponad 13,9%. Wiele z nich codziennie zmaga się z utrudnieniami w postaci barier architektonicznych.

– Projekt tanio i w sposób bardzo skuteczny może bariery, które mają osoby z niepełnosprawnością przezwyciężać. To może mieć duże znaczenie przy obiektach gdzie dostępność jest ograniczona np. stare budownictwo i wiele obiektów użyteczności publicznej. To jest wymóg, każdy musi mieć możliwość dostać się do urzędu – dodaje prezes fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.

Nowe rozwiązanie ma być poddane badaniom testowym, w którym mają uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Autorzy rozwiązania liczą na to, że opinia osób najbardziej zainteresowanych poprawą dostępności obiektów umożliwi takie dopracowanie szczegółów opracowywanej konstrukcji, że znajdzie ona w przyszłości szerokie zastosowanie praktyczne. Elementy konstrukcji są już gotowe do testów, które będą prowadzone na terenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub w dowolnym, uzgodnionym z władzami miasta, miejscu w Warszawie.

Źródło: Portal Newsrm.TV

fot. Pixabay

powrót do archiwum