• Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
  • Konferencja – Zakopane
26.01.2016
Konferencja – Zakopane

Wystąpienie Dyrektora Generalnego H.Kreller’a podczas XXIV Konferencji Naukowej z Zakopanem zostało zatytułowane: „Rozwój i nowa technologia w produkcji rusztowań”.

Dr Helmut Kreller Dr Helmut Kreller jest Dyrektorem Generalnym firmy Wilhelm Layher Gmbh Co. & KG. Stanowisko to piastuje od 1996 roku. Jest również Prezesem podgrupy Producentów Rusztowań Niemieckiego Stowarzyszenia Rusztowaniowego. Członek reprezentant Komitetu Ekspertów przy Nimieckim Instytucie Budowlanym (Institut fuer Bautechnik).

 

Wprowadzenie

Firma Layher od ponad 70 lat produkuje rusztowania systemowe i dostarcza je do odbiorców na całym świecie, będąc liderem na rynku w wielu krajach. Firma zawdzięcza sukces dwóm podstawowym rusztowaniom systemowym, opracowanym i wprowadzonym na rynek w latach 60 i 70 ubiegłego wieku: Layher SpeedyScaf (1965), system rusztowań ramowych stosowany głównie na elewacjach budynków oraz Layher Allround (1974), rusztowanie modułowe stosowane głównie przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury.
Od momentu wprowadzenia na rynek, oba systemy są stale rozwijane, jak również uzupełniane o nowe grupy produktów, w szczególności elementy zabudowy, takie jak tymczasowe dachy i pokrycia ścian, jak również obudowy wykopów oraz elementy do budowy trybun i scen w sektorze rozrywkowym. Firma Layher jest dostawcą „systemów zintegrowanych”, co oznacza że większość elementów indywidualnych grup produktów może być łączona i wykorzystywana w tych samych zastosowaniach. Layher to renomowana, innowacyjna firma działająca w branży produkcji rusztowań.
Wyzwania rozwoju zaawansowanych systemów rusztowań modułowych
Podstawowym zadaniem firmy Layher, w ramach aktualnie prowadzonych działań rozwojowych, jest opracowanie nowej i zaawansowanej generacji stosowanych na całym świecie rusztowań Allround. Działania te podyktowane są pojawieniem się w ostatnich latach na rynku coraz większej liczby imitacji tego wydajnego systemu rusztowań oraz mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej nad niskiej jakości produktami.
Wyzwanie dla dalszego rozwoju jest tym większe, że rusztowanie nie stanowi skomplikowanej maszyny lub systemu, ale pozornie prosty produkt ze stali. Dlatego też, celem dostarczenia klientom innowacyjnego rozwiązania, należy określić wymagania, którym użytkownicy rusztowań muszą sprostać w normalnej eksploatacji. W dobie wszechobecnego zastosowania maszyn i urządzeń, rusztowania nadal są stawiane ręcznie. Ponieważ stanowią one konstrukcje tymczasowe, montowane i demontowane pięć do 20 razy w ciągu roku, szczególnie istotny jest niski ciężar poszczególnych elementów. Istotną rolę odgrywają ponadto prostota elementów, wysoka jakość, trwałość i obciążenie robocze oraz szybki montaż.

Opracowanie nowego systemu wymagało szeroko zakrojonych badań zarówno parametrów wytrzymałościowych, jak i struktury stali wzdłuż konturu obszaru formowania. Ponadto, wymagane parametry są zapewniane w procesie produkcji przez częste próby niszczące odkształcalności czopa, mające na celu sprawdzenie, czy nie występuje ryzyko przełomu kruchego a wymagane obciążenia mogą być bezpiecznie przenoszone.

Wniosek
Ciągły rozwój systemów rusztowań, wprowadzonych na rynek w ostatnich kilkudziesięciu latach, stanowi szczególne wyzwanie dla producentów, zarówno pod względem istotnych korzyści dla użytkownika, jak również technologii produkcji. Pozornie proste elementy okazują się wysoce złożone pod względem materiałów, konstrukcji i technologii produkcji.
W praktyce, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię łączenia materiałów oferowanych przez różnych producentów. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się jakością materiałów, jak również szczegółami konstrukcji oraz istotnymi wymiarami geometrycznymi. Tym samym, obciążenie robocze rusztowań wykonanych z różnych elementów może być w dużym stopniu ograniczone. Faktyczne zachowanie tego typu konstrukcji może być wyznaczone wyłącznie przez zaawansowaną analizę numeryczną, jak również próby praktyczne. W przypadku wątpliwości oraz w celu wyeliminowania niepotrzebnego ryzyka, należy unikać łączenia rusztowań różnych producentów, a zakaz łączenia elementów pochodzących od różnych producentów powinien być uwzględniony w krajowych i międzynarodowych przepisach budowlanych lub aprobatach.

powrót do archiwum
powrót do archiwum